Wat is het Values Performance Model™?

Het Values Performance Model™ versterkt de fundamenten in uw organisatie vanuit verschillende invalshoeken en methoden. Met als einddoel een toekomstgerichte, open en flexibele mindset alsook een sterkere betrokkenheid bij uw medewerkers. Lees mee waar de letters V.A.L.U.E.S. voor staan.

V

Vitaliteit en Veerkracht. Met de focus op innovatie en adaptief vermogen. Dit leidt tot verbeteren van persoonlijke effectiviteit en duurzame inzetbaarheid. Want wanneer teamleden zich individueel goed voelen, presteren ze beter.

A

Aandachtige communicatie gaat uit van de kracht van samenwerking en betrokkenheid (op basis van vertrouwen). Bedoeling is de kernwaarden van uw organisatie klantgericht (customer centricity) te verbeteren, ‘in de vezels van uw mensen te krijgen’, zodat u blijvend kunt groeien op basis van de innerlijke sterkten en vaardigheden van uw team.

L

Life/Foodstyle omvat het in staat zijn nieuwe kennis te bestuderen en te integreren in uw leven. Dit leidt tot verbeteren van persoonlijke gezondheid. Wanneer teamleden zich individueel goed voelen, presteren ze beter. Wie deze skills ontwikkelt wordt de change manager van zichzelf en zijn omgeving.

U

Unieke mensen hebben unieke talenten. Dit houdt in dat het Values Performance Model™ ook individueel inzetbaar is en bijdraagt tot persoonlijke groei. Hierbij ontdekken en verkennen mensen hun individuele groeipotentieel.

E

Effectief en efficiënt besluiten nemen binnen vergaderingen op basis van gelijkwaardigheid om te komen tot gedragen besluiten. De methode leidt tot constructievere samenwerking waarbij het de kennis/ervaring/inzet van al haar leden samenbrengt (hogere productiviteit).

S

Stressmanagement combineert wetenschappelijke kennis met het trainen van vaardigheden om tot optimale prestatieverbetering te komen. Het middel hiertoe is de hartcoherentie training.

Elk traject van het VPmodel™ mondt uit in een transformatie waarbij de deelnemer(s) de vertaalslag  maken naar de dagelijkse realiteit van hun professie. Kunnen excelleren dankzij een betere performance en mentaal krachtiger zijn.

Waarom zijn VALUES (of waarden) zo belangrijk? 

Heldere Values / Kernwaarden zijn een essentieel onderdeel van de identiteit van je bedrijf: zo wordt het naar de klanten en andere stakeholders toe duidelijk waar je bedrijf voor staat. Values gaan over de mentaliteit binnen je bedrijf, de cultuur en de intrinsieke waarden van je medewerkers. Die Values vormen de toetssteen van alle initiatieven die vanuit het bedrijf overwogen worden.

worldwise-education-hartcoherentie-grafiek

HARTCOHERENTIE TRAINING

Een coherent hart betekent harmonie tussen hoofd en hart. Dé optimale manier om stress de baas te blijven. Hartcoherentie training is een meetbare methode om dit resultaat te bereiken. Verminder stress in slechts enkele minuten per dag.

worldwise-education-productiviteit-grafiek

RESULTAATGERICHTHEID

Betere resultaten beginnen bij een betere samenwerking en communicatie. Sociocratisch vergaderen laat toe uitdagingen op gelijkwaardige wijze aan te kaarten. Op basis van argumenten te komen tot door iedereen gedragen besluiten.

worldwise-education-innerlijk-leiderschap

MENTALE KRACHT

Haal meer uit jezelf, je team of je organisatie. Stel medewerkers in staat meer bij te dragen én zich er beter bij te voelen. Schep vertrouwen in jezelf, in elkaar en in de organisatie. Een laagdrempelige aanpak die zingeving verschaft aan mens en organisatie.

“Inmiddels heb ik de techniek toegepast en wat ik voel is dat ik echt tot rust kom. Ook in de situaties waarin het allemaal hectisch wordt brengt het je weer terug op aarde en je let meer op je zelf. Ik ben blij dat ik de training heb kunnen volgen en ik voel me veel rustiger. In ieder geval wil ik je heel graag bedanken voor de training en je goede adviezen. Omdat het werkt zal ik je met alle plezier aanbevelen in mijn netwerk.”

Yusuf Kaplan • Site EHS&S Specialist Manufacturing, Innovative Plastics

INNERLIJKE RUST

Wanneer je innerlijke rust ervaart kan je je focus en creativiteit beter aanwenden voor het realiseren van je doelen.

COACHING

Coaching is een interactief proces dat u en uw organisatie toelaat flexibel om te gaan met hindernissen, nieuwe perspectieven te ontwikkelen en probleemoplossend te presteren.

hart en hoofd

HART – HOOFD – ORGANISATIE

Bereik tegelijk het beste voor je organisatie en voor je mensen. Aan de hand van zingeving en waardebesef verbind je hart en hoofd met de organisatie.

LATEN WE SAMEN HIERAAN WERKEN

WorldWise Education benut diversiteit in een groep als krachtige leeromgeving. Door inzet van creatieve werkvormen, op zowel het individu als de groep afgestemd, ontstaan een nieuwe dialoog, perspectief voor talentontwikkeling en nieuwe inzichten.