hartcoherentie-brein-en-hart

WAT IS HARTCOHERENTIE?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verschillende hartritmepatronen effect hebben op je cognitieve en emotionele functioneren. Op de werking van je hersenen.

Je hart vertoont een chaotisch, of incoherent, patroon als je stress ondergaat (of negatieve emoties hebt). Dit beperkt je mogelijkheid helder te denken, te onthouden of herinneren, te leren, te redeneren en effectieve beslissingen te nemen.

Een coherent, gelijkmatig patroon van het hartritme heeft net het tegenovergestelde effect. Het versterkt positieve gevoelens en emotionele stabiliteit in je hersenen. Het stelt je rechtstreeks in staat je hersencapaciteit optimaler aan te spreken en te benutten.

De hartcoherentie leert je je hartritme, in alle omstandigheden, coherenter te maken. Dat levert je voordeel op want het heeft een duidelijk effect op

 • hoe je denkt
 • hoe je (je) voelt
 • hoe je reageert
 • hoe je presteert

METEN IS WETEN

Hartcoherentie training is meetbaar met behulp van biofeedback apparatuur en voor je op een scherm zichtbaar, zo zie je direct het effect van de aangeleerde technieken. De meeste deelnemers voelen ook het verschil meteen: meer rust, minder stress. De Nederlandse politie laat op grote schaal haar agenten hartcoherentie training volgen. Omdat agenten vaak op abrupte wijze in erg stresserende situaties belanden. Plekken waar ze – letterlijk – beslissingen op leven en dood moeten maken. Dat helderheid hierbij helpt, vraagt geen extra uitleg.

HERSTEL VAN LICHAAM EN GEEST

Werk is inspannend en daar moet je van herstellen: dmv de juiste hartcoherentie techniek beschik je over een tool om herstel en rust in je lichaam te bevorderen. Bij burnout is er langere tijd roofbouw op het lichaam gepleegd en het lichaam heeft zich te weinig kunnen herstellen. Dankzij hartcoherentie training kan je optimaal presteren in alle omstandigheden en mentaal krachtiger te worden.

Bekijk meteen een video over de echte resultaten van hartcoherentie training bij de Nederlandse politie

Of bekijk hier een video over leerlingen op een middelbare school, die een hartcoherentie training gevolg hebben

WELKE 14 DIRECTE EN MEETBARE RESULTATEN MAG JE VERWACHTEN VAN HARTCOHERENTIE TRAINING?

 • beheersen van depressie

 • gevoel van welzijn

 • betere concentratie

 • heldere besluitvorming

 • burnout preventie

 • meer veerkracht bij stress

 • beter geestelijk uithoudingsvermogen

 • echte innerlijke kracht

 • meer energie en vitaliteit

 • meer emotionele balans

 • regulering van de bloeddruk

 • beter slapen

 • afname faalangst

 • minder werkverzuim wegens ziekte

Friedrich Nietzsche: “We moeten onszelf scheppen, ontplooien,

ons leven vormgeven en onze eigen waarden kiezen.”

Duurzame inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer moeten doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Wanneer bedrijven en organisaties werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, hebben ze daar direct voordeel van. Meer werkplezier en dus minder ziekteverzuim en een verhoogde arbeidsproductiviteit.

Economische en technologische ontwikkelingen vragen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Het vergroten van vitaliteit en veerkracht van medewerkers helpt bij het omgaan met tegenslagen en zoals Friedrich Nietzche voorstond dat je de tegenslagen in je leven kunt leren om te zetten in voordelen. Dit kan een ieder leren. Kelly McGonigal is gezondheidspsycholoog en laat zien hoe je je tegenslagen/stress fysiologisch kunt verleggen waardoor je je hartritme variabiliteit positief kunt beïnvloeden zodat je hartcoherent wordt.

Zie vanaf minuut 21 in de video hieronder.

Geestelijke conditie houden was de essentie van de filosofen uit de oudheid.

hartcoherentie socrates

Geestelijke conditie houden was de essentie van de filosofen uit de oudheid.

Veerkrachtige organisaties gestoeld op de volgende vijf punten:

1. Medewerkersbetrokkenheid

2. Visie op toekomst

3. Een vaste en duidelijke selectie van waarden die door alle werknemers gedeeld worden

4. Focus op innovatie en adaptief vermogen

5. Vitaliteit medewerkers

Filosofen zijn al meer dan 2.500 jaar bezig met de vraag hoe je de geestelijke conditie kunt behouden. Ze kunnen gezien worden als inspiratiebronnen waar wij veel van kunnen leren m.b.t. ons eigen leven.

Want bij vitaliteit en veerkracht kun je aan de ene kant bezig zijn met je lichaam (hartcoherentie/omgaan met eigen stress en emoties/leren over het effect van emoties op fysiologie en je gedrag/terug kunnen veren na een stressvol moment=veerkracht) en anderzijds je brein prikkelen en/of uitdagen door bijvoorbeeld te verdiepen in de geschiedenis van het Humanisme (filosofen) en op zoek te gaan naar eigen antwoorden. Met hierbij als doel het vergroten van het zelfbewustzijn door zelfevaluatie (levensvragen).

HET HART IS STERKER DAN HET HOOFD

Lange tijd meenden wetenschappers dat alle lichamelijke reacties gestuurd worden vanuit het brein, vanuit onze hersenen. Tegenwoordig komt er steeds meer bewijs dat het hart de centrale factor is. Het hart reageert veel sneller op gebeurtenissen om ons heen, dan onze hersenen. Of, anders gesteld: emoties zijn veel sneller en vaak ook krachtiger dan onze gedachten.

Uit onderzoek is gebleken dat de communicatie tussen je hart en je hersenen verloopt via de variatie van het hartritme. Het hart klopt namelijk niet helemaal regelmatig: er zitten verschillen tussen de intervallen van de hartslagen. Een zekere mate van variabiliteit is gezond. Die variabiliteit hangt samen met je ademhaling.
Wanneer je ademhaling zich verdiept en langzamer wordt, sturen zenuwen een boodschap naar je hart. Het gevolg is dat je hartslag daalt. Een diepe rustige ademhaling heeft effect op je hartslag maar ook op je hartslagvariabiliteit.

Bekijk meteen een video hierover.

HARTCOHERENTIE

Zelfs als je zou willen, kan je niet beslissen om helemaal op te houden met ademen. Daarom noemen we hartslag, ademhaling, bloeddruk enz. ‘autonome’ functies. Toch is het mogelijk ze te veranderen: door anders te gaan ademhalen en zelfs door anders te gaan denken of – en dat is het belangrijkste – anders te voelen. Daarmee komen we bij deze methode die veel opzien baart als het gaat om stressreductie: hartcoherentie.

Hartcoherentie is gebaseerd op biofeedback: het inzicht dat we ons autonome zenuwstelsel tot op zekere hoogte gericht kunnen beïnvloeden. Gebleken is dat we via het bewust veranderen van onze emotionele gesteldheid en ademhalingsoefeningen een gunstige invloed kunnen hebben op de wisselwerking tussen hart en hersenen. Wanneer je hartritme coherent wordt, gaat dit samen met vermindering van stresshormonen en verlaging van je bloeddruk.

Bekijk meteen een video hierover.

In deze video vertellen Nederlandse politieagenten over de hartcoherentie training die ze gevolgd hebben.  Reeds 34.000 onder hen heeft dit reeds gedaan. Er volgen er binnenkort nog eens 29.000.

VRAGEN OVER COACHING? NEEM CONTACT MET ONS OP.

“Ik heb de training als erg waardevol en positief ervaren. Voor mij zit de meerwaarde o.a. in het feit dat theorie over stress en hart gecombineerd wordt met praktijkoefeningen. De praktijkoefeningen zijn door de theorie heel logisch en begrijpbaar. In de training zitten veel eye-openers. Je legt alle zaken helder uit en speelt daarbij in op dat wat bij mij past. Je maakt het hierdoor heel toepasbaar in het dagelijkse leven.”

FEMKE VAN RAAM

Ademhaling en hartslag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende patronen van hartactiviteit (die met verschillende emotionele toestanden gepaard gaan) verschillende effecten hebben op de cognitieve en emotionele functies van het brein. Tijdens stress en negatieve emoties, wanneer het hartritmepatroon wisselvallig en verstoord is, belemmert het bijbehorende patroon van neurale signalen die van het hart naar de hersenen reizen, hogere cognitieve functies.

Dit beperkt ons vermogen om duidelijk te denken, te onthouden, te leren, redeneren en effectieve beslissingen te nemen.

Dit helpt uit te leggen waarom we vaak impulsief en onwetend kunnen optreden wanneer we onder stress zijn. De signalen die het hart naar de hersenen stuurt tijdens stressvolle periodes heeft bovendien ook een diepgaande invloed op de emotionele processen van de hersenen. Dit versterkt nog eens de emotionele ervaring van de spanning.

Daarentegen stuurt het hart, wanneer het een meer regulier en stabiel patroon vertoont,  signalen naar de hersenen die net het tegenovergestelde effect teweeg brengen. Ze vergemakkelijken de cognitieve functies en versterken positieve gevoelens en je emotionele stabiliteit.

Dit betekent dat het aanleren om bij jezelf een ​​verhoogde hartcoherentie te doen ontstaan niet alleen je hele lichaam ten goede komt, maar ook diepgaand beïnvloedt hoe je waarneemt, denkt, voelt en handelt.

hartcoherentie-inner-balance-trainer
hartcoherentie-geluk

Hartcoherentie

 • verlaagt je bloeddruk
 • versterkt je immuunsysteen
 • vermindert het cortisolgehalte (stresshormoon) in je bloed
 • kan helpen bij het verminderen van PMS (premenstruaal syndroom) bij vrouwen
 • vermindert je neiging tot gevoel van irritatie
 • vermindering van je eventuele depressieve gevoelens
 • minder vermoeidheid ervaren

Een hoog cortisolgehalte wordt bovendien gerelateerd aan huidveroudering, acné en verlies van geheugen en concentratie.

Hartcoherentie kan je vele voordelen opleveren, op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak.

“Na de diagnose burnout, heb ik in overleg met mijn bedrijfsarts, gekozen voor een holistische benadering om mijn herstel te bespoedigen. Meer bewegen, gezond eten, psychologische ondersteuning en een hartcoherentietraining. Deze aanpak was gericht op het verlagen van mijn cortisolniveau en daarmee mijn gevoel van stress reduceren van stress. De weg naar Nuray was voor de hartcohentietraining was snel gevonden omdat Nuray, in privesetting, over verteld had en ik overtuigd was dat zij me zou kunnen helpen. Nuray kon me niet alleen helpen met een betere beheersing over mijn ademhaling maar ook met de begeleiding van mijn holistische herstelaanpak. Hartcoherentie heeft me geholpen op stressvolle momenten een beheersbare balans te vinden en zelfs effecten van de stress, zoals rugpijn, te reduceren. Nuray is in staat goed te luisteren, goed door te vragen en onderliggende oorzaken te benoemen en concrete handvatten in de trainingen aan te bieden. Inmiddels is mijn levensstijl volledig omgegooid en ervaar ik minder stress, ben ik veel fitter en ben ik in staat mijn ervaringen die ik opgedaan heb tijdens de training bewust en onbewust toe te passen. Kortom, ik ben erg blij dat ik deze training bij Nuray gevolgd heb. Nuray bedankt voor de fijne trainingssessie maar zeker ook voor je nazorg, die ik (en zeker ook mijn werkgever) erg gewaardeerd heb.”

COEN VAN LOON

Met Worldwise Education in 4 stappen richting meer succes dankzij hartcoherentie training

AANDACHT • ADEMHALING • METEN • TECHNIEKEN TOEPASSEN

hartcoherentie-feedbackNet als bij yoga, meditatie of andere ontspanningstechnieken is de eerste stap je aandacht naar binnen richten. Zoek een rustige plek waar je niet gestoord wordt en aanvaard dat je al de rest even opzij schuift.

Schenk zoveel mogelijk aandacht aan je ademhaling. Goed ademen zorgt er meteen voor dat je zenuwstelsel tot rust komt.

De sensor, die met een clip op je oorlel bevestigd wordt, meet je hartslag en met name de variabiliteit van je hartslag. Focus op de grafiek en de resultaten die je op je scherm ziet verschijnen en evolueren.

Pas de coherentieverhogende technieken die je bij Worldwise Education aanleert toe en zie – letterlijk – je hartcoherentie toenemen.

Wanneer je dit voldoende regelmatig oefent, met behulp van de feedback of terugkoppeling die het scherm je biedt, wordt dit geleidelijk aan een gewoonte. Een nuttige reflex telkens je in een stressvolle situatie belandt.

In deze 2 video’s vertellen leerlingen op een middelbare school hoe zij de voordelen van hartcoherentie training ervaren. Ze geven ook aan waarom ze deze training aanraden aan andere leerlingen.

GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR HARTCOHERENTIE

In het Engels heeft men het ivm hartcoherentie over Heartmath. Aangezien de kennis oorspronkelijk uit de V.S. komt, gebruiken we in dit overzicht die benaming.

1991 – Het ‘Institute of HeartMath’, een vereniging zonder winstoogmerk met educatie als voornaamste doelstelling wordt opgericht door Doc Childre.

1991 – Her allereerste HeartMath boek, ‘The How to Guide for Teen Self-Discovery by Doc Childre’, wordt gepubliceerd

1992-1994 – Vier HeartMath boeken worden gepubliceerd door Planetary Publications.

1995 – De ‘peer-reviewed’ onderzoek publicatie ‘The Effects of Emotions on Short-Term Power Spectrum Analysis of Heart Rate Variability’, verschijnt in de America Journal of Cardiology

1995 – Het ‘HeartMath’ project wint de ‘Motorola’s Creativity and Innovation Award’. In hun jaarlijkse corporate ‘Total Customer Satisfaction (TCS)’ competitie daalt de bloedruk bij individuen met hoge bloeddrukm vertoont 93% een toegenomen productiviteit en dalen de productiefouten met 22%.

1998 – HeartMath LLC, een bedrijf gericht op training, productontwikkeling en -distributie, ontstaat als spin-off van het  ‘Institute of HeartMath’.

1999 – ‘The HeartMath Solution’, geschreven door Doc Childre en Howard Martin, wordt uitgebracht door Harper SanFrancisco.

1999 – ‘Freeze-Framer® Interactive Learning System’, een hartritme monitor en hartcoherentie bevorderend software/hardware product komt op de markt.

2000 – Het ‘Delnor Community’ ziekenhuis te Chicago implementeert een ‘HeartMath’ personeelsretentie programma. Het personeelsverloop daalt van 26,9% naar 5,9% voor staaf die ‘HeartMath’ training volgt; het totale personeelsverloop daalt in dezelfde periode van  26,9% naar 21%. Op een jaar tijd betekent deze daling een budgetbesparing 800.000 USD.

2002 – ‘Quantum Intech’, een bedrijf dat technologie ontwikkelt en in licentie geeft wordt opgericht.

2003 – Onderzoek van ‘HeartMath’ aangaande de gezondheid van executives en stressvermindering, met als titel “Pull the Plug on Stress” verschijnt in de prestigieuze Harvard Business Review.

2003 – ‘HeartMath’ wint met zijn ‘Freeze-Framer® Interactive Learning System’ wint de prijs als beste product vanwege TMC Labs.

2005 – ‘HeartMath’ zint een ‘Management Innovations Award’ van de ‘American College of Healthcare Executives’ voor het verbeteren ven het welzijn van medewerkers, personeelsretentie en klanttevredenheid in het Delnor-Community Hospital.

2006 – emWave® Personal Stress Reliever®, een draagbare hartritme monitor en coherentie bevorderend apparaat komt op de markt.

2007 – emWave PC, een nieuwe versie van de hartritme monitor en coherentie bevorderende software/hardware combinatie wordt uitgebracht.

2007 – ‘Innovation and Distinction Award’ vanwege het ‘American Institute of Stress’ voor de emWave Personal Stress Reliever®.

2007 – ‘Golf Digest: Top 5 Innovations in Golf’. De emWave Personal Stress Reliever® van HeartMath krijgt erkenning als een van de top innovaties in golf.

2007 – ‘Pure Zing Award: Top 10 Innovations’ voor de emWave Personal Stress Reliever®.

2007 – De emWave® PC Stress Relief System is finalist voor de ‘Freddie Award’.

2009 – HeartMath® LLC is een van de top 3 finalisten voor de ‘ABBY Award: Innovative Approach to the Delivery of Healthcare’.

2009 – HeartMath aangeduid als een van de beste werkplekken in de ‘Bay Area’ door de Silicon Valley/San Jose Business Journal en de San Francisco Business Times. Deze prestigieuze status wordt toegekend aan uitstekende bedrijven, wiens personeel ze aanduidt als de beste van de Greater Bay Area.

2009 – HeartMath’s emWave Personal Stress Reliever® krijgt de Caregiver Friendly Award. Producten worden geselecteerd door het magazine Today’s Caregiver. Caregiver Friendly Awards huldigen uitmuntende producten en diensten die ontworpen werden met het belang van de mantelzorger van het gezin in het achterhoofd. De emWave PSR helpt mantelzorgers stress verminderen en meer persoonlijke balans te vinden.

2009– Macworld UK Editor’s Choice Award voor de emWave Mac Stress Relief System.

2009 – emWave Mac, een nieuwe versie van de hartritme monitor en coherentie bevorderende software/hardware combinatie wordt uitgebracht.

2009 – HeartMath brengt de emWave® Program for Stopping Emotional Eating op de markt.

2010 – HeartMath opnieuw aangeduid als een van de beste werkplekken in de ‘Bay Area’ door de Silicon Valley/San Jose Business Journal en de San Francisco Business Times. Deze prestigieuze status wordt toegekend aan uitstekende bedrijven, wiens personeel ze aanduidt als de beste van de Greater Bay Area.

2010 – emWave Desktop voor PC en Mac, een nieuwe versie van de hartritme monitor en coherentie bevorderende software/hardware combinatie wordt uitgebracht.

2010 – HeartMath lanceert Revitalize You! een corporate- en consument-gericht stress en wellness e-learning programma.

2011 – DadDoes.com meldt dat HeartMath’s emWave® Personal Stress Reliever® geëerd wordt als een van de top 5 technologie producten op de Consumer Electronic Show die het leven van ouders minder hectisch kan maken.

2011 – emWave2, een samenbrengen van de emWave Desktop en de emWave Personal Stress Reliever komt uit.

BETER PRESTEREN EN MINDER STRESS ERVAREN DANKZIJ HARTCOHERENTIE & INNERLIJKE BALANS

De Inner Balance technologie analyseert en geeft je hartritme, samen met de variabiliteit ervan, weer op het scherm. Deze informatie geeft je aan hoe je emotionele toestand van invloed is op je zenuwstelsel.

Dankzij hartcoherentie en de feedback die je krijgt over de variabiliteit van je hartritme, verwerf je een uniek inzicht in de directe verbinding tussen je hart en je brein. Deze wisselwerking heeft een rechtstreekse impact op hoe je je voelt en hoe goed je presteert.

De Inner Balance technologie traint je om uit jezelf te evolueren naar een zeer efficiënte lichamelijke gesteldheid, die we hartcoherentie noemen.

Deze staat van hartcoherentie ondersteunt je emotionele kalmte en je capaciteit tot helder redeneren. Gezondheidsprofessionals wereldwijd bevelen hartcoherentie training aan, omdat het geassocieerd gaat met talrijke baten op het vlak van gezondheid en presteren.

Slechts enkele minuten training per dag – na het verwerven van de basisvaardigheden – vermindert aantoonbaar de negatieve effecten van stress, zoals reddeloosheid, vermoeidheid en uitputting, slaapstoornissen, angst en burnout.

Doorheen de loop der jaren werden al meer dan 250 onafhankelijke en peer-reviewed studies over de hartcoherentie technologie en -training gepubliceerd.

DE ‘INNER BALANCE TRAINER’

Het HeartMath Instituut is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in onderzoek naar stress en het effect daarvan op onze fysiologie. Daarnaast heeft het Instituut zich ook gericht op het ontwikkelen van apparatuur en technieken die helpen stress te verminderen. Centraal staat daarbij zelfregulatie, oftewel je de tools aan te reiken en know-how te geven om zelf invloed uit te oefenen op je eigen fysiologie en welbevinden.

OP ELK MOMENT TRAINING OP MAAT VAN JE GEVOEL

Om te beginnen vraagt Inner Balance je aan te geven hoe je je op dat moment voelt. Om je te helpen ontspannen zijn er verschillende vormen van ademhalingscoaches ingebouwd.

hartcoherentie-iphone-screenshotDeze Inner Balance™ Trainer werkt met een speciaal ontwikkelde HeartMath Sensor voor iOS en is geschikt voor gebruik met iPod®, iTouch®, iPhone®, of iPad® met de nieuwe smallere Lightning stekker. (NB: dus alleen geschikt voor de iPhone5, iPOD Touch 5, iPad 4, iPad Air en iPad Mini, anders kan je beter de gewone Inner Balance Trainer aanschaffen).

De sensor wordt met een clip op je oorlel bevestigd en meet op deze manier je hartslag en met name de variabiliteit van je hartslag. De bijbehorende App is gratis te downloaden in de App Store.

Dit betekent dat je altijd en overal je hartcoherentie kan meten en weten hoe goed je brein en hart harmonieus samenwerken. Ook krijg je telkens de juiste tools aangereikt om je hartcoherentie te bevorderen, meer gemoedsrust te vinden en beter te presteren.

EMOTIE – REFOCUSING

Inner Balance traint je met een speciaal ontwikkelde emotie-refocusing techniek die ontwikkeld is door het HeartMath Instituut om je optimaal in balans te laten komen.

Verschillende gebruikersvriendelijke schermen geven je feedback over je Hartritmecoherentie. Hartritme coherentie feedback is een moderne en wetenschappelijke manier om naar je emotionele toestand te kijken. Uit meerdere studies blijkt dat wanneer iemand deze coherentieverhogende technieken gedurende meerdere weken toepast dit een positief en significant effect heeft op de emotionele en mentale gesteldheid, op het immuunsysteem en op de hormoonbalans.

ENKELE REFERENTIES

hartcoherentie-john-grayJohn Gray, auteur van het boek ‘Mannen Komen Van Mars, Vrouwen Van Venus’, emeritus hoogleraar Europese ideeëngeschiedenis aan de London School of Economics en een prominente Britse politiek filosoof en auteur. Hij is auteur van verschillende boeken, die in vele talen werden vertaald.

Over de Inner Balance Trainer zegt hij het volgende:

“The Inner Balance technology can take people quickly to where they try to get to through years of meditation.”

Vrij vertaald: “de Inner Balance technologie brengt je snel waar je wil geraken; anders zou je daar vele jaren meditatie voor moeten beoefenen.”

hartcoherentie-Jack-CanfieldJack Canfield is een Amerikaanse managementgoeroe en spreker. Hij geniet bekendheid als co-auteur van de boekenserie ‘Chicken Soup for the Soul’. Deze serie bestaat uit meer dan 124 titels. Er zijn honderd miljoen boeken van verschenen in meer dan 47 talen.

Over hartcoherentie training met behulp van de Inner Balance technologie zegt hij:

“I, my staff, and my family use the Inner Balance. Many people do not know how to intentionally create the emotional states they want. The Inner Balance Trainer is ideal for easily and effortlessly accomplishing this.”

Dit betekent: “Ikzelf, mijn medewerkers en mijn gezin gebruiken de Inner Balance technologie. Veel mensen weten niet hoe ze gericht de emotionele staten kunnen creëren die ze nastreven. De Inner Balance Trainer is ideaal om dit gemakkelijk en moeiteloos te realiseren.”

ONS DOEL

Individuele personen, families, groepen, organisaties en professionals in staat stellen hun levenservaringen te verbeteren door gebruik te maken van tools waarmee ze hun intuïtieve inzicht en hun ‘hartintelligentie’ beter herkennen en resultaatgericht kunnen inzetten.

De hartcoherentie training, kennis en technologie die we met je delen heeft tot doel je op je weg naar het realiseren van je maximale potentieel te helpen.

Wanneer je een diepere verbinding tussen je hart en je brein tot stand brengt, ervaar je tal van onmiddellijke voordelen.

“Wat mij persoonlijk het meest geraakt heeft is het idee dat je veel meer zelf in de hand hebt dan je denkt, of wat ik in ieder geval dacht. Ik vindt het idee dat ik zoveel meer van mijn gemoedstoestand en gezondheid zelf kan controleren een heel fijn en geruststellend idee. Het geeft rust en het voelt comfortabel te weten dat je na een enorme (geestelijke) belasting of inspanning zelf de situatie meester kan zijn, weer terug de mentale rust terug kan laten keren in jezelf.”

M. DRIES

Meer weten over hartcoherentie voor tieners?

Lees dan het onderzoeksrapport van Nuray Stadt: “Is Hartcoherentie een geschikte techniek voor stressvermindering bij 2e jaars gymnasiasten?