Wat is de basis van de Mentale Kracht Coaching van Worldwise Education?

Het Values Performance Model™ gaat over het versterken van de fundamenten van jouw organisatie én ook over het versterken van jezelf. Met andere woorden mentaal krachtiger worden en omdat mensen uniek zijn is ieder traject persoonlijk afgestemd. Persoonlijke ontwikkeling door zin en vorm te geven aan je eigen leven. Door een open mindset te behouden en vrij te denken leef je als mens als een authentiek autonoom geheel.

Wat is belangrijk voor het individu in zijn of haar leven?

Het is een vraag je misschien doet denken aan zweverige filosofie, waar je in de praktijk weinig opschiet. Uit onderzoek dat zingeving enorme voordelen heeft. Onder andere voor je productiviteit. Bij Worldwise Education zetten we zingeving in vanuit deze invalshoek.

 • Hoe helpt zingeving om je medewerkers met nog meer rationele en emotionele vaardigheden uit te rusten?
 • Welk effect heeft dit op prestaties?
 • Hoe draagt dit bij tot meer innovatie en creativiteit in de organisatie?
 • Waarom is het geluk van de werknemer belangrijk voor de onderneming?

Wat is belangrijk voor elke organisatie of onderneming?

 • Meer productiviteit

 • Innovatie

 • Probleemoplossend

 • Enthousiasme

 • Vertrouwen in elkaar

 • Creativiteit

 • Veerkrachtig

 • Teamgericht

Lees hier op welke manier ‘Mentale Kracht Coaching’ u helpt deze 2 werelden met elkaar te verzoenen. Meer zelfs, met elkaar in integrale harmonie te brengen. Ontdek hoe we principes uit het humanisme en zingeving inzetten hiervoor.

De vraag hoe je een gelukkig mens kan worden staat, bewust of onbewust, centraal in het leven van elkeen. Die vraag is niet nieuw op zich. De filosofen van meer dan 2.000 jaar geleden hielden zich al bezig met deze vraag.

Vandaag de dag is deze vraag voor het individu en voor organisaties nog steeds van belang. Waarschijnlijk zelfs meer dan ooit in een maatschappij met vele uitdagingen. Onze samenleving is complexer en we staan allemaal onder meer (werk)druk. Dit vraagt om aangepaste aptitudes en attitude van de mens.

WorldWise Education helpt mensen op basis van een integrale aanpak op dit gebied

Je kan pas in harmonie en verbinding staan met anderen, met je werkomgeving en de -organisatie, als je eerst zelf het gevoel en besef hebt dat je een zinvol bestaan leidt.

Vragen die wij bespreken en mensen over laten nadenken zijn bijvoorbeeld:

 • Wat leeft er in mij?
 • Wat leeft er in jou?
 • Wat kan ik doen om het samenwerken productiever te kunnen maken?
Zinvol bestaan en zin in werk

Waarbij er meer nadruk gaat liggen op een ‘zinvol bestaan’ (je eigen mens- en wereldbeeld ontdekken met de filosofen als inspiratiebronnen) en op ‘zin in werk’ (grotere betrokkenheid op je werk). Onze aanpak brengt het individu beter ‘in verbinding met zichzelf’, om van daaruit ‘in verbinding met de ander/ de organisatie’ te kunnen zijn.

Laagdrempelig

Ook al laten we ons inspireren door filosofen, met name door het humanisme, toch is onze aanpak rechtstreeks relevant voor elke persoon. We maken de vertaalslag van het humanisme, dat elk individu een menswaardig bestaan gunt, naar de werkvloer. We gaan uit van de waardigheid van mensen en vinden onze inspiratie in menselijke vermogens.

“Op je werk presteren kan je pas als je je goed voelt

als mens en je goed voelt als mens op je werk”

Rumi: “Het is nooit te laat om jezelf af te vragen: ‘Ben ik bereid om het leven dat ik leid te veranderen? Ben ik bereid om van binnen te veranderen?”

“Maak je niet druk om waar de weg je naartoe zal brengen. Concentreer je liever op de eerste stap. Dat is het allermoeilijkste onderdeel en dat is waar je verantwoordelijk voor bent. Zodra je die stap het gezet, laat je alles op zijn natuurlijke beloop en komt de rest vanzelf. Laat je niet meevoeren door de stroom. Wees zelf de stroom.”

“Probeer geen weerstand te bieden aan de veranderingen die op je pad komen. Laat het leven juist via jou leven. En maak je geen zorgen dat je leven op zijn kop wordt gezet. Hoe weet je dat de kant waaraan je gewend bent beter is dan de kan die volgt?”

Deze mooie verzen komen uit het werk van de 13e eeuwse dichter en mysticus Roemi.

“Wie ben ik? Wat voor meerwaarde breng ik in en hoe breng ik het overtuigend? Welke vorm geef ik eraan zodat iedereen met je wilt werken? Persoonlijke skills, ervaring en expertise die je binnen een organisatie brengt. Wat zijn mijn professionele waarden? Welke belangrijke waarden zijn er in mijn leven en in mijn werk? Welke betekenis heeft je werk in je leven? Welke kernwaarden. Hoe krijg je voldoening en energie uit je werk?”

Innerlijk leiderschap voor de motiverende leidinggevende en focussen op:

1. Inspiratie en visie

Leiders kunnen medewerkers inspireren door een eigen visie te ontwikkelen en uit te werken. Het liefst samen met de medewerkers.

2. Individuele aandacht

De betrokkenheid van medewerkers vergroten door belangstelling en respect te tonen voor hun persoonlijke gevoelens en behoeften.

3. Intellectuele uitdaging

Leiders kunnen medewerkers uitdagen. Van de professionalisering die individuele medewerkers doormaken, kan de organisatie als geheel leren.

Wat zijn de grootste hindernissen voor goed teamwerk?

 • Gebrek aan identificatie door de leden met de doelstellingen van de organisatie. Omdat deze niet helder geformuleerd zijn en/of voor elkeen iets anders betekenen.
 • Moeilijkheden om zich als teamlid aan te passen aan veranderingen. En iedereen weet dat we in sterker veranderende tijden leven dan vroeger.
 • Gebrek aan een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten.
 • Zich onvoldoende betrokken voelen bij het welzijn van de organisatie.
 • Te zwakke overeenstemming tussen de wensen van het individu en die van de organisatie.

Ondermaats Presteren

Mentale Kracht Coaching

Als Team Excelleren

Mindset & Heartset

Bij Worldwise Education dragen we bij aan het excellent presteren van teams, door een integrale aanpak. We rusten mensen met vaardigheden uit. Dankzij een integrale focus op enerzijds hoofd / cognitie / ration en anderzijds hart / fysiologie / emotie, verbinden we mensen optimaal met hun taak. Hierdoor haal je het beste uit je mensen en willen je mensen ook het beste van hun zijn bijdragen aan de organisatie.

Over het brein

Ons brein is het meest complexe orgaan dat wij hebben en biedt enorme groeimogelijkheden: door de grote overload aan informatie die je dagelijks over je heen krijgt kan het leren van technieken die het mogelijk maken sneller nieuwe kennis tot je te te nemen, te verwerken, op te slaan en te reproduceren helpend zijn.

Je kunt leren je brein beter te benutten, m.a.w hoe je het meeste uit jouw hersenen haalt zodat het scherp en alert blijft; ook onder stressvolle omstandigheden. Nieuwe kennis/informatie moet snel eigen gemaakt worden om de klant goed te woord te kunnen staan en van adequaat advies te kunnen dienen.

Bewustwording en zelfinzichten kunnen leiden tot gedragsverandering. Soms speelt bijvoorbeeld goedkeuring in de ogen van anderen in het verleden nog een rol bij de keuzes die iemand maakt in het hier en nu. In ons brein zitten vertrouwde manieren van denken, voelen en handelen opgeslagen. Het vraagt veel training en inzet om deze ingesleten gedragspatronen te veranderen.

Persoonlijk groei en ontwikkeling dragen bij aan de organisatie; gedrag kan ontwikkeld worden wanneer er de tijd voor genomen wordt. Gedrag komt voort uit bepaalde overtuigingen en waarden, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Wanneer het stressniveau lager is, is er een grotere kans op succesvolle gedragsverandering. Dat komt doordat het ingesleten, ineffectieve gedrag dan minder getriggerd wordt. Er is een groot potentieel in ons brein aanwezig: met name het ontwikkelen van het creatief vermogen, denken in termen van oplossingen, steeds mogelijkheden en perspectieven blijven zien.

Wat pakken we concreet aan met onze Mentale Kracht Coaching?

 • we triggeren het brein van uw teamleden om op die manier hun creativiteit aan te boren
 • dankzij het (opnieuw) leren kritisch denken brengen we de mensen tot meer innovatie en creativiteit
 • aan de hand van zingeving en waardebesef geven we een heldere invulling aan de vraag ‘Waar dient de organisatie voor?’
 • we verbinden hart & hoofd van de teamleden met de organisatie
 • probleemoplossend denken wordt een automatisme
 • met elkaar praten in plaats van over elkaar, stimuleren we
 • het vertrouwen in elkaar en in de organisatie versterken
 • we laten de visie en missie van de organisatie voor iedereen hetzelfde betekenen
 • nieuwe gewoontes aanleren en aannemen

Op welke basis bereiken we de door u gewenste resultaten aan de hand van mentale kracht coaching?

Teamwork is het vermogen om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie. De mogelijkheid om individuele prestaties te richten naar organisatorische doelstellingen. Het is de stuwende kracht die gewone mensen toelaat uitzonderlijke resultaten te bereiken.

Andrew Carnegie – Amerikaans staalmagnaat en filantroop

We zetten principes die het humanisme en de filosofie ons bijbrengen in. Aan de hand van deze filosofie verzoenen we “ik moet” met “ik wil“. Want het heeft geen zin het tandwiel opnieuw uit te vinden. Omdat sommige waarheden in alle tijden geldig zijn putten we in de wijsheid van grote denkers uit het verleden om er praktische lessen voor het heden in te vinden.

Het op één lijn krijgen van alle leden van een team kan enkel indien iedereen kritisch leert denken over wat hij of zij belangrijk vind in het leven. Aan de hand van vragen hierover, helpen we mensen op de weg naar een ruimer zelfbewustzijn. Pas dan kan men samen de waarden van de organisatie onderzoeken. Hieruit vloeien er gedragen waarden die elk teamlid deelt. Deze gedragen waarden vormen de basis van een sterke identificatie met het team en de organisatie.

Ze leiden tot de beste versie van elke individuele deelnemer en tegelijk tot de allerbeste versie van de organisatie als geheel.

innerlijke-kracht-training-resultaten

Als ondernemer heb je een drive om te starten, je hebt een ambitie en je wilt iets bereiken. Na verloop van tijd (een aantal jaar) kan het gebeuren dat je de focus waarmee je begonnen bent door ervaringen of wellicht door dwaling hebt verlegt of zelfs bent kwijt geraakt.

Zoals het bij mij is gegaan heb ik nu een bedrijf opgezet hetgeen door de jaren heen tot een drukke business is uitgegroeid, echter wat voor mijn gevoel gebeurde is dat ik te veel met de dagelijkse gang van zaken bezig was en de focus waarom ik ooit wilde starten en waar ik naar toe wilde groeien uit het zicht raakte.

Drukte en stress zijn hier een te bepalende factor in geweest. De Hartcoherentie sessies en trainingen hebben mij leren omgaan met stress situaties en hebben er ook voor gezorgd dat de focus waarmee ik mijn bedrijf ooit startte weer kwam boven borrelen. De trainingen gaven mij de gelegenheid om met een helikopter view naar mijn bedrijf en verder vooruit te kijken.

De techniek van hartcoherentie maar vooral ook de sparring momenten met Nuray hebben ervoor gezorgd dat het waakvlammetje weer op vol vermogen is gaan branden! Een nieuwe boost waardoor nog meer grip op mijn omgeving (bewust business).

Met vriendelijke groet,
Bas Beerlage

Cursus ‘Humanisme & Zelfvorming’ (deel 1)

In deze cursus (6 bijeenkomsten) ontdek je de geschiedenis van het Humanisme (de mens staat centraal) als levensbeschouwing in Nederland en ga je op zoek naar eigen antwoorden op levensvragen zoals: ‘Wanneer is je leven geslaagd?’

Aan de hand van filosofen uit verschillende periodes krijg je een beeld van de Humanistische ideeën m.b.t. thema’s als ‘Hoe word je een goed mens’ of ‘Wat is rechtvaardigheid?’

 1. Griekse en Romeinse tijd (o.a. Socrates ‘Ken uzelf’)
 2. Middeleeuwen (Hoe komt het dat er uit deze tijd geen bekende filosofen zijn?)
 3. Renaissance (o.a. Michel de Montaigne ‘Wat weet ik?’)
 4. Verlichting (o.a. Mary Wollstonecraft, vrouwenrechten)
 5. Atheïsme (o.a. Charles Darwin, evolutietheorie)
 6. Hedendaags Humanisme (o.a. Joep Dohmen over Levenskunst)

Lees hier wat Alfred, een deelnemer aan de cursus Humanisme en Zelfvorming, recent hierover schreef:

In deze introductiecursus wordt de geschiedenis van het humanisme behandeld met het voorstellen van zijn belangrijkste filosofen en hun invloeden op ons huidige maatschappelijk denken. Na iedere introductie volgt er een kort filmpje om deze mannen en vrouwen voor ons meer gezicht te geven. Met 6 avonden is de cursus kort genoeg om de tijdsbesteding te overzien. Hij wordt zeer inspirerend gebracht door mevrouw Stadt. Zij heeft ruime ervaring in het basisonderwijs en met volwassenen educatie. Met praktijkvoorbeelden en leuke anekdotes toont ze haar grote vakkennis, didactische en communicatieve vaardigheden. In deze cursus leerde ik veel nieuwe mensen kennen, die door hun andere invalshoeken mij een completere kijk op de onderwerpen gaven. Wat ik hier geleerd heb kan ik onder andere toepassen in gesprekken met mijn kinderen en vrienden.

Met vriendelijke groet,

Alfred

“If you want your children to be intelligent, read them fairytales. If you want them to be very intelligent, read them more fairytales.”

Albert Einstein

Kinderen en HVO

HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs en wordt op de openbare basisscholen als keuzevak gegeven door hiervoor specifiek opgeleide HVO leerkrachten. In deze lessen HVO worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging (levensvaardigheden). Dit gebeurt door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. In deze lessen onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en ideeën. Ze leren zelf keuzes maken en verantwoorden, en worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen.

HVO onderwijst leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken. Een leerling zei eens tegen mij: “Juf Nuray, bij onze eigen juf leren wij voor cijfers en bij HVO leren wij voor het leven!” Het kind ontwikkelt zo vaardigheden die nodig zijn voor bewust autonoom en sociaal gedrag en voor actief (wereld-)burgerschap.

HVO in twee woorden: begeleide zelfvorming.

Ik & de ander en Ik & de wereld.

Meer weten? Bekijk dan ook deze presentatie van Nuray Stadt.

Mentale Kracht en Kinderen

Wil je dat kinderen mentaal krachtiger worden? Laat ze dan veel aan het woord! Verhalen laten vertellen.

Humanistisch Vormingsonderwijs is een wettelijk keuzerecht (Wet op het Primair Onderwijs, Artikelen 50 en 51) van ouders en kinderen. Als ouders willen dat HVO als keuzevak op de openbare basisschool van hun kind(eren) wordt aangeboden, moet de school daar de mogelijkheid voor bieden.

Wil je dat kinderen mentaal krachtiger worden? Laat ze dan veel aan het woord!

Verhalen laten vertellen (storytelling) vergroot het eigen bewustzijn en leidt tot nieuwe inzichten/creativiteit (wetenschappelijk onderzocht). Storytelling wordt ook in de HVO lessen veelvuldig toegepast. Kinderen kunnen leren om zichzelf tot rust te brengen zodat ze de situatie beter kunnen inschatten en er beter op kunnen reageren (bewuster).

Wij gebruiken daar hartcoherentie-adem technieken voor.

 • Hartademen om in een coherente toestand te komen (ontspannen alert kunnen zijn)
 • Bewustszijnsontwikkeling (inzicht in hoe je je gedrag kunt sturen)
 • Grip leren hebben op je eigen emoties (van frustratie naar meer rust kunnen schakelen)
 • Bewuster je hulpbronnen inzetten (Wie of wat kan jou helpen?)